Het leven in een verpleeghuis

Landelijk overzicht van de leefsituatie, ervaren kwaliteit van leven en zorg van oudere verpleeghuisbewoners in 2019

Auteurs: Debbie Verbeek-Oudijk en Ian Koper
ISBN: 978 90 377 0965 0

Een aantal jaar geleden kwam de verpleeghuiszorg geregeld in het nieuws en maakte men zich zorgen over de kwaliteit van leven in verpleeghuizen, het tekort aan personeel en de wachtlijsten in de ouderenzorg. Ook kwam via de media een aantal schrijnende incidenten naar buiten. Om de kwaliteit van zorg en leven in het verpleeghuis te verbeteren is sindsdien veel geïnvesteerd. In de publicatie Het leven in een verpleeghuis schetst het Sociaal en Cultureel Planbureau een algemeen landelijk beeld waarbij we breed kijken naar de ervaren kwaliteit van leven en de ervaren kwaliteit van zorg in verpleeghuizen in 2019 en bekijken we hoe deze aspecten zich hebben ontwikkeld in de periode 2015-2019.

Gebruikte databestanden