Visitatie SCP gestart

Voor iedere organisatie is het belangrijk om het eigen werk te laten beoordelen, de goede en verbeterpunten in kaart te brengen en weer te leren voor de jaren die komen. Het SCP beschouwt dit als een belangrijk moment om te toetsen waar we staan, én voor de keuzes naar de toekomst.

microfoon

Volgens de Aanwijzingen op de Planbureaus moet er periodiek een systematische evaluatie plaatsvinden, ook wel visitatie genoemd. Hierbij wordt gekeken naar de beleidsrelevantie, maatschappelijke relevantie, wetenschappelijke kwaliteit en toekomstbestendigheid van het SCP. Het organiseren van een visitatie is een taak van de begeleidingscommissie van het SCP. Zij hebben daarvoor een onafhankelijke visitatiecommissie samengesteld die op maandag 1 maart 2021 is benoemd.

De visitatiecommissie heeft de opdracht gekregen de beleidsmatige en maatschappelijke relevantie van het planbureau in de periode 2016-2020 te beoordelen. Daarnaast beoordeelt de commissie de wetenschappelijke kwaliteit en integriteit van het SCP, en de toekomstbestendigheid van de organisatie en het werk van het SCP. De precieze opdracht en aandachtspunten die de begeleidingscommissie heeft meegegeven aan de visitatiecommissie zijn beschreven in de Terms of Reference (zie bijlage). Het rapport van de visitatiecommissie zal naar verwachting na de zomer verschijnen en wordt openbaar gemaakt op de website van het SCP.

De visitatiecommissie bestaat uit de volgende leden:

  • dr. André Knottnerus (voorzitter), Emeritus hoogleraar Epidemiologie Universiteit Maastricht en voormalig voorzitter WRR;
  • dr. Giselinde Kuipers, hoogleraar Sociologie Katholieke Universiteit Leuven;
  • dr. Mirko Noordegraaf, hoogleraar Publiek Management Universiteit Utrecht;
  • dr. Paul Frijters, professor in Wellbeing Economics, London School of Economics;
  • dr. Edith de Leeuw, bijzonder hoogleraar Methodologie Universiteit Utrecht;
  • Mariënne Verhoef, bestuurder Spirit Jeugdzorg en voormalig pSG ministerie van Financiën;
  • Youssef Eddini RM, communicatiestrateeg en managing partner communicatiebureau Van Luyken.

De visitatie wordt grotendeels uitgevoerd volgens het Strategisch Evaluatie Protocol (SEP) dat ook voor evaluaties van universiteiten en wetenschappelijke instituten van KNAW en NWO wordt gebruikt. De visitatiecommissie heeft verschillende informatiebronnen tot haar beschikking om het SCP op onafhankelijke wijze te evalueren. Daarnaast levert het SCP een zelfevaluatie waarin we beschrijven welke ontwikkelingen we hebben doorgemaakt, waar de organisatie nu staat en welke ambitie, kansen en risico’s we zien voor de toekomst. De visitatiecommissie is daarnaast opdrachtgever van een kwalitatief onderzoek onder stakeholders van het SCP, dat meer inzicht moet geven in de beleidsrelevantie en maatschappelijke relevantie van het werk van het SCP de afgelopen jaren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Andersson Elffers Felix. Vervolgens zal de visitatiecommissie in mei diverse gesprekken voeren met medewerkers van het SCP en externe stakeholders, waarna de commissie het rapport zal aanbieden aan de Begeleidingscommissie van het SCP. Het rapport, inclusief de reactie van het SCP wordt ook publiekelijk toegankelijk gemaakt op de website.