Visitatiecommissie positief over relevantie SCP

In opdracht van de begeleidingscommissie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een onafhankelijke visitatiecommissie het SCP geëvalueerd. Er is door hen onderzoek gedaan naar de beleids- en maatschappelijke relevantie, de wetenschappelijke kwaliteit en de toekomstbestendigheid van het SCP in de periode 2016-2020. Het rapport van de visitatiecommissie, Koersen op inzicht en impact, de reactie van het SCP en de uitkomsten van de zelfevaluatie van het SCP die voor de visitatie is gedaan, zijn vandaag gepubliceerd. 

Kantoor SCP

In het visitatierapport wordt geconcludeerd dat het SCP zijn taak uitstekend vervult. De wetenschappelijke, beleidsmatige en maatschappelijke relevantie van het planbureau beoordeelt de visitatiecommissie als goed. Het SCP is trots op het oordeel van de commissie en ziet het rapport als een groot compliment aan iedereen die bij het SCP werkt.

De uitkomsten van de visitatie, die onder andere zijn gebaseerd op gesprekken met stakeholders, zijn ook een belangrijke bevestiging van de weg die het SCP is ingeslagen met het Meerjarenplan 2021-2025 . Deze onderzoeksagenda waarborgt dat er op een integrale en domein-overstijgende manier onderzoek wordt gedaan. Het SCP richt zich daarbij op een aantal maatschappelijke opgaven, nu en in de toekomst in Nederland, vanuit het perspectief van burgers. Met het doel om aan te sluiten bij de kennisbehoefte van beleidsmakers en impact te hebben met zijn onderzoeken. 

Het rapport van de visitatiecommissie onderschrijft  het voornemen van het SCP om de komende jaren aandacht te blijven besteden aan onderliggende mechanismen en verklaringen van onderzoeksbevindingen en het vaker bieden van handelingsperspectieven en toekomstverkenningen voor beleid en de samenleving. Investeren in stakeholders en effectievere manieren om zijn kennis te laten landen op de juiste momenten bij het maken en evalueren van beleid, dragen hieraan bij.  Deze onderwerpen staan de komende tijd hoog op de SCP agenda. Daarnaast staan in het rapport diverse aanbevelingen en opmerkingen waar we mee aan de slag gaan, bijvoorbeeld op gebied van methodologisch vernieuwing en het bewaken van de wetenschappelijke kwaliteit van ons werk.