Reflectie SCP voor MIT-advies: gecoördineerde EU-maatregelen reizigers uit China

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vroeg het Maatschappelijk Impact Team (MIT) op 4 januari 2023 om advies over mogelijke in Europees verband gecoördineerde maatregelen voor reizigers vanuit China. SCP heeft voor dit MTI-advies input gegeven met betrekking tot de sociaal maatschappelijke impact van eventuele maatregelen.

Beeld: ©Bart Maat

Het MIT-advies is op vrijdag 6 januari 2023 gepubliceerd en kunt u lezen op de website van het MIT.

De reflectie van het SCP is ook opgenomen in het Uitvoeringsadvies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een bijlage van de brief die minister Kuipers op 6 januari 2023 aan de Tweede Kamer stuurde. Klik hier om dit Uitvoeringsadvies te lezen.