Input SCP voor MIT-advies over afschalen van twee basisadviezen COVID-19

Op 8 februari 2023 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) input gegeven aan het Maatschappelijk Impact Team (MIT) met betrekking tot het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de sociaalmaatschappelijke en economische impact bij het afschalen van de volgende basisadviezen: 

1. blijf thuis bij klachten en doe een zelftest; 
2. ga in isolatie bij een positieve test. 
 

Het MIT-advies is op 22 februari 2023 gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

Daarnaast heeft het SCP op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een bijdrage geleverd heeft aan het Uitvoeringsadvies. Met dit advies worden vanuit verschillende perspectieven input geleverd voor een brede besluitvorming door het kabinet op de resterende COVID-19-adviezen. Minister Kuipers (VWS) en minister Van Gennip (SZW) hebben het Uitvoeringsadvies op 23 februari 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd.