Kennisnotitie Input SCP voor MIT-advies over afschalen van twee basisadviezen

Auteurs: Marjolijn Olde Monnikhof en Renske Hoefman

Op 8 februari 2023 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) input gegeven aan het Maatschappelijk Impact Team (MIT) met betrekking tot het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de sociaalmaatschappelijke en economische impact bij het afschalen van de volgende basisadviezen: 

1. blijf thuis bij klachten en doe een zelftest; 
2. ga in isolatie bij een positieve test.