SCP: Nuance in debat over ‘de kloof’ tussen stad en platteland nodig

Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur roept het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op tot nuance in het debat over ‘de kloof’. De tweedeling ‘stad-platteland’ bestaat niet, zo betogen SCP-onderzoeker Emily Miltenburg en Twan Huijsmans, promovendus bij afdelingen Sociologie en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, in een blog op StukRoodVlees.

Zij baseren zich daarbij op SCP-onderzoek dat in mei 2023 verschijnt. Hierin wordt gekeken hoe maatschappelijk onbehagen verdeeld is tussen sociale groepen en gebieden in Nederland. Uit de resultaten blijkt dat inwoners meer verschillen binnen gebieden, dan ertussen. Wel vinden mensen op het platteland buiten de Randstad vaker dat Den Haag onvoldoende oog heeft voor hun regio. Dat plaatsgebonden ressentiment is daar een belangrijk component van maatschappelijk onbehagen.

Lees het blog op StukRoodVlees.