Bezorgd over de samenleving

Bezorgd zijn over de maatschappij is van alle tijden en hoort bij een samenleving. Maar als er veel maatschappelijk onbehagen is, kan dat een probleem vormen. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen ervaren dat de overheid en samenleving niet meer aan hun verwachtingen (kunnen) voldoen. Daarom wil het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met het project Bezorgd over de samenleving meer inzicht krijgen in dit onbehagen.

Verschillen in onbehagen 

Maatschappelijk onbehagen uit zich in een gevoel van somberheid van inwoners over de richting waarin de Nederlandse samenleving zich ontwikkelt. Ook gaat het om een gevoel van achteruitgang en machteloosheid om zaken te verbeteren. 

In dit project onderzoekt het SCP de verdeling van maatschappelijk onbehagen en de niveaus waarin maatschappelijk onbehagen voorkomt. Het kijkt naar de relatie van het onbehagen tot bepaalde politiek-ideologische overtuigingen, verschillende hulpbronnen en naar regionale verschillen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de survey Verschil in Nederland.  

Dit levert het op 

Het onderzoek levert een beter beeld op van wat maatschappelijk onbehagen inhoudt, wie onbehagen ervaart en waarom. Dit biedt handvatten voor beleidsmakers om maatschappelijk onbehagen te begrijpen en om eraan te werken. Ook zorgt het onderzoek voor aanknopingspunten voor beleidsmakers, om met mensen in Nederland in gesprek te gaan. 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Emily Miltenburg

Dit project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Representatie en vertrouwen.