1 juli: MIT-advies ‘Samen paraat voor de volgende pandemie’

Op 1 juli 2024 overhandigde Jolande Sap, voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT), het adviesrapport ‘Samen paraat voor de volgende pandemie’ aan Marieke van Wallenburg, SG van het ministerie van SZW, en aan Karen van Oudenhoven, directeur van het SCP.

Dit adviesrapport van het MIT richt zich op de belangrijke vraag op welke manier de overheid zich kan voorbereiden op een volgende pandemie. Welke sociaal maatschappelijke kennis en kennisinfrastructuur is nodig en hoe kunnen bij een volgende pandemie goede afwegingen worden gemaakt over te nemen maatregelen?
 
De afgelopen periode heeft het MIT een verkenning gedaan voor een kennisinfrastructuur die daarvoor nodig is. Het SCP was hierbij betrokken en heeft onder andere verkend hoe deze infrastructuur voor sociaal maatschappelijke effecten te organiseren. Daarnaast is gewerkt aan een zogenaamd afwegingskader: om op basis van criteria de voor- en nadelen van maatregelen te wegen. Dit afwegingskader is behulpzaam om snel inzicht te krijgen in de maatschappelijke impact van pandemieën en pandemiemaatregelen.