Nieuwe publicaties SCP: Editie 14

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Ouder worden in veranderende tijden vraagt om zingeving en creativiteit

Tijdens de coronacrisis hebben tal van nieuwe creatieve bijeenkomsten met ouderen het daglicht gezien. Ze betrekken op creatieve wijze ouderen bij de samenleving en brengen plezier en zin in hun leven. Door de gezondheidsbeschermende maatregelen dreigt hun wereld klein te worden. Het essay ‘Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving’ nodigt uit na te denken welke creatieve oplossingen en initiatieven mogelijk en nodig zijn, zodat mensen gezond én zinvol ouder kunnen worden. In een samenleving waarin mensen beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid is het een gezamenlijke opdracht hiervoor te zorgen.

Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving

Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving