Nieuwe publicaties SCP: Editie 25

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Klimaatbeleid en de samenleving

In 2017 startte het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) met het onderzoeksprogramma ‘Duurzame Samenleving’ dat zich richt op het verkennen, beschrijven en verklaren van de energietransitie vanuit het burgerperspectief.

In deze publicatie treft u een synthese aan van resultaten van de studies die binnen dit programma zijn verricht, aangevuld met inzichten op dit terrein uit ons Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob). Daarmee biedt deze publicatie een breed inzicht niet alleen in draagvlak en actiebereidheid, maar ook in de behoeften en zorgen die leven onder burgers met betrekking tot hun bijdrage aan de transitie naar een klimaat-neutrale samenleving.

Klimaatbeleid en de samenleving

Contact

Contact met het SCP: info@scp.nl

Contact voor de pers: pers@scp.nl