Klimaatbeleid en de samenleving

Een korte samenvatting van inzichten uit het SCP-onderzoek op het vlak van duurzame samenleving

Auteurs: Yvonne de Kluizenaar, Christine Carabain en Anja Steenbekkers
ISBN: 978 90 377 0955 1

In 2017 startte het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) met het onderzoeksprogramma ‘Duurzame Samenleving’ dat zich richt op het verkennen, beschrijven en verklaren van de energietransitie vanuit het burgerperspectief.

In deze publicatie treft u een synthese aan van resultaten van de studies die binnen dit programma zijn verricht, aangevuld met inzichten op dit terrein uit ons Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob). Daarmee biedt deze publicatie een breed inzicht niet alleen in draagvlak en actiebereidheid, maar ook in de behoeften en zorgen die leven onder burgers met betrekking tot hun bijdrage aan de transitie naar een klimaat-neutrale samenleving.

Deze inzichten zijn bijeengebracht om de opvattingen en ervaringen onder burgers op een rij te zetten, zodat het beleid hier rekening mee kan houden bij de ontwikkeling van nieuwe beleidsplannen en maatregelen op het terrein van energie en klimaat. We eindigen deze publicatie met een aantal concrete aandachtspunten voor klimaatbeleid dat zich richt op burgers.

Gebruikte databestanden

Verkenning energietransitie (VET)

Continu onderzoek burgerperspectieven (COB)