Nieuwe publicaties SCP: Editie 34

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Dealen met de grote wereld

Nederlanders zijn positiever over globalisering dan media en politiek ons soms doen denken. In vergelijking met andere Europese landen blijken we tamelijk positief gestemd over globaliseringskwesties. Denk aan onderwerpen zoals de Europese Unie, klimaatverandering of handelsverdragen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Wel ziet het SCP grote verschillen in opvattingen tussen de aanhangers van verschillende politieke partijen. Ook komt uit het onderzoek een samenhang naar voren tussen onvrede over globaliseringsverschijnselen en algemener maatschappelijk onbehagen.

Nederlanders tamelijk positief over globalisering