Nieuwe publicaties SCP: Editie 21 van 2021

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Verschil in Nederland 2014-2020

Factsheet verschenen: 7 oktober 2021

Verschillen tussen mensen kunnen het leven interessant maken, maar wanneer ze leiden tot ongelijke levenskansen of sociale achterstanden is het een andere kwestie. De sociale ongelijkheid is in de afgelopen zes jaar in Nederland niet ingrijpend veranderd: zo blijkt uit een update van de SCP-studie Verschil in Nederland 2014-2020 die de ontwikkelingen tussen en binnen zes sociale onderzoeksgroepen doorlopend volgt.

Verschil in Nederland 2014-2020

Verschil in Nederland
Beeld: ©SCP

Verwachtingen en beeld van de Europese Unie: het Nederlandse burgerperspectief

Notitie verschenen: 8 oktober 2021

Uit onderzoek van het SCP over hoe Nederlanders tegen de Europese Unie (EU) aankijken, komt naar voren dat de grootste groep Nederlanders het EU-lidmaatschap steunt, al is de publieke opinie niet onverdeeld positief. De meningen over wat Europa wel of niet kan, of zou moeten betekenen voor Nederland zijn verdeeld. Het SCP vindt het belangrijk dat hier bij de burgerconsultaties over de ‘Toekomst van Europa’ rekening mee wordt gehouden. Daarnaast adviseert het SCP het kabinet om duidelijk en transparant te communiceren over wat er met de uitkomsten van de burgerconsultaties zal worden gedaan.

Verwachtingen en beeld van de Europese Unie: het Nederlandse burgerperspectief