Verwachtingen en beeld van de Europese Unie: het Nederlandse burgerperspectief

Auteurs: Maja Djundeva en Josje den Ridder
ISBN 978 90 377 0988 9

Verwachtingen en beeld van de Europese Unie: het Nederlandse burgerperspectief
Beeld: ©SCP

SCP advies voor burgerconsultaties over de toekomst van Europa

Houd rekening met verdeelde opinie Nederlanders ten opzichte van Europa en wees transparant over uitkomsten burgerdialoog.

Uit onderzoek van het SCP over hoe Nederlanders tegen de Europese Unie (EU) aankijken, komt naar voren dat de grootste groep Nederlanders het EU-lidmaatschap steunt, al is de publieke opinie niet onverdeeld positief. De meningen over wat Europa wel of niet kan, of zou moeten betekenen voor Nederland zijn verdeeld. Het SCP vindt het belangrijk dat hier bij de burgerconsultaties over de ‘Toekomst van Europa’ rekening mee wordt gehouden. Daarnaast adviseert het SCP het kabinet om duidelijk en transparant te communiceren over wat er met de uitkomsten van de burgerconsultaties zal worden gedaan.

Gebruikte databestanden