Veranderende arbeidsmarkt

Er gebeurt veel op de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen als technologisering, flexibilisering en de vergrijzing bepalen niet alleen hoeveel werk er is, maar beïnvloeden ook de kwaliteit van werk. In de onderzoekserie ‘De veranderende wereld van werk’ deed het SCP in 2021 onderzoek naar de thema’s platformisering, robotisering en de combinatie van werken, zorgen en leren. Het SCP keek hierbij vanuit de leefwereld van de werkende naar de kwaliteit van werk. Het onderzoek biedt inzicht in hoe de arbeidsmarkt verandert en wat voor gevolgen dit kan hebben voor de kwaliteit van werk.

Platformisering en de kwaliteit van werk

Lees hier de publicatie Platformisering en de kwaliteit van werk.

Robotisering en de kwaliteit van werk

Lees hier de publicatie Robotisering en de kwaliteit van werk.

De werkende duizendpoot

Lees hier de publicatie De werkende duizendpoot.

Slotbeschouwing

Lees hier de publicatie Slotbeschouwing.