Veranderende arbeidsmarkt

Dit dossier is een verzameling van het werk van het SCP dat de veranderingen van arbeidsmarkt in Nederland - en de impact daarvan op de samenleving en het leven van mensen - in kaart brengt. Er gebeurt namelijk veel op de arbeidsmarkt. De overheid is bezig met een grote opgave om de arbeidsmarkt te herzien. Tegelijkertijd hebben toenemende technologisering, flexibilisering en vergrijzing invloed op het aantal beschikbare banen, maar ook op de kwaliteit van het werk van mensen.

Het SCP doet daarom verschillende onderzoeken naar de veranderende arbeidsmarkt, en andere relevante terreinen, om vanuit het perspectief van burgers de gevolgen daarvan in kaart te brengen. Op basis van deze inzichten adviseert het SCP beleidsmakers en andere betrokkenen over handelingsopties om de arbeidsmarkt toegankelijk te houden en toekomstgericht te maken.