Betwiste informatie in het coronadebat

De coronacrisis en coronamaatregelen zorgden voor veel vragen en onzekerheid in de samenleving.  Sommige mensen waren sceptisch over informatie en intenties van de overheid. Zij twijfelden aan de doelen of gevolgen van bepaalde coronamaatregelen. Ook waren zij kritisch over de uitleg van de overheid en over de bronnen die de overheid gebruikte. In het project Betwiste informatie in het coronadebat onderzoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) coronascepsis, wantrouwen en de rol van media en informatie hierin.

Omgaan met verschillen 

Een kritische houding tegenover informatie is belangrijk in een democratie, maar de overheid bestrijdt ook informatie die zij schadelijk vindt. Ook burgers, journalisten en sociale mediabedrijven betwisten informatie. Hierdoor ontstaan verschillende informatiestromen in het maatschappelijk debat. Hoe willen we als samenleving omgaan met deze verschillen? Dit onderzoek geeft inzichten die kunnen bijdragen aan dit vraagstuk.  

In dit project onderzoekt het SCP houdingen van mensen in Nederland over corona. Daarnaast kijkt het SCP naar welke coronasceptische ideeën bestaan op sociale media en in Nederlandse dagbladen. Verder onderzoekt het SCP in hoeverre verschillende kenmerken van media tot een ander debat over coronascepsis leiden. Ook schetst het SCP de zorgen van mensen die sceptisch zijn over corona. Hoe hebben ze de coronatijd beleefd en hoe kijken zij naar de overheid? Welke vragen hebben ze, en hoe gaan ze op zoek naar antwoorden? 

Dit levert het op 

Het onderzoek geeft een beeld van de vormen, mate en verklaringen van coronascepsis. Ook geeft het inzicht in de mate waarin Nederlanders internationaal op zoek gaan naar antwoorden over corona. Met dit onderzoek bieden we kennis voor beleidsmakers over vertrouwen van mensen in informatie van de overheid, wetenschap en (sociale) media. 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Joep Schaper.  

Dit project maakt deel uit van de onderzoeksprogramma's Representatie en vertrouwen en Nederland Internationaal.