Nederland internationaal

Een digitale vergadering met mensen uit het buitenland of videobellen met opa en oma aan de andere kant van de wereld: de wereld stopt niet bij de Nederlandse grens. Niet alleen mensen en bedrijven hebben internationale contacten, ook instituten en overheden werken op allerlei manieren samen over de landsgrenzen heen. Die internationalisering heeft gevolgen voor iedereen in Nederland. Inwoners denken verschillend over deze internationalisering. In het programma Nederland internationaal doet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hier onderzoek naar.

Doel van het programma 

Het SCP wil met dit programma inzicht geven in de verwevenheid van Nederland met het buitenland. Ook brengen we in kaart welke gevolgen internationalisering voor het dagelijks leven van Nederlanders heeft, en hoe zij internationale samenwerking ervaren. Het SCP onderzoekt of mensen zich verbonden voelen met Europa en de wereld, en welke gevolgen dit heeft. 

In dit programma onderzoekt het SCP onder andere wat de toekomst van de Europese Unie kan brengen. Ook bekijkt het SCP vraagstukken rond ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid en  
migratie. 

Wat levert het op? 

De uitkomsten van het onderzoek bieden inzicht in de gevolgen die internationalisering heeft voor Nederlanders en voor de Nederlandse samenleving. Dat biedt beleidsmakers handvatten voor het formuleren van beleid op dit gebied. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit programma? Neem dan contact op met programmaleider Sander Steijn of bekijk hier een overzicht van alle medewerkers van dit programma.

De meerjarige onderzoeksagenda van dit programma is opgenomen in het Meerjarenplan van het SCP. En in het jaarplan van het SCP vindt u een overzicht van alle projecten en activiteiten van dit programma dit jaar.

Wij zijn bezig met het toevoegen van informatie over onze lopende projecten op deze pagina. Een volledig overzicht van alle projecten binnen dit programma is te vinden in het actuele jaarplan van het SCP.

Onderzoeksprogramma Nederland internationaal