Representatie en vertrouwen

Mensen in Nederland zijn over het algemeen tevreden met onze democratie. Wel zijn er de laatste jaren schommelingen in het vertrouwen in de politiek, en ook ziet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) grote verschillen tussen groepen mensen. Als niet iedereen zich herkent in het beleid van de overheid, heeft dit grote gevolgen. Daarom doet het SCP in het programma Representatie en vertrouwen onderzoek naar in hoeverre mensen in Nederland het gevoel hebben vertegenwoordigd te worden, en of ze vertrouwen hebben in de overheid en in elkaar.

Doel van het programma 

Met dit programma wil het SCP onderzoeken welke groepen zich niet vertegenwoordigd voelen of weinig vertrouwen hebben. Het SCP zoekt uit om hoeveel mensen het gaat en of de omvang van deze groep verandert. Ook brengt het SCP in kaart wat de gevolgen hiervan zijn, en wat beleidsmakers kunnen doen om deze mensen (weer) bij besluitvorming te betrekken. 

Thema’s die het SCP onder andere onderzoekt, zijn de invloed van bijvoorbeeld leeftijd, opleiding, sekse, woonregio en migratieachtergrond. Ook kijkt het SCP hoe vertrouwen vergroot kan worden, en of vertrouwen in de politiek en het gevoel vertegenwoordigd te zijn met elkaar samenhangen. Het SCP vergelijkt de situatie in Nederland ook met andere landen.

Wat levert het op? 

De uitkomsten van het onderzoek laten zien hoe goed verschillende groepen in Nederland zich wel of niet vertegenwoordigd voelen, en welke oorzaken dat kan hebben. De onderzoeksuitkomsten geven beleidsmakers handvatten om de groepen die zich niet vertegenwoordigd voelen te betrekken bij besluitvorming. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit programma? Neem dan contact op met programmaleider Dirk Postma of bekijk hier een overzicht van alle medewerkers van dit programma.

De meerjarige onderzoeksagenda van dit programma is opgenomen in het Meerjarenplan van het SCP. En in het jaarplan van het SCP vindt u een overzicht van alle projecten en activiteiten van dit programma dit jaar.

Wij zijn bezig met het toevoegen van informatie over onze lopende projecten op deze pagina. Een volledig overzicht van alle projecten binnen dit programma is te vinden in het actuele jaarplan van het SCP.