Verschil in Nederland (ViN)

Onder de Nederlandse bevolking is een enquête gehouden om de verschillen in de leefsituaties van Nederlanders te achterhalen. Denk aan verschillen tussen groepen mensen in termen van inkomen, leeftijd, opleiding, gezondheid, cultuur, politiek en etniciteit. Naast objectieve aspecten staan ook percepties (de subjectieve beleving) centraal in het onderzoek: welke tegenstellingen percipiëren Nederlanders en waar plaatsen zij zichzelf op de maatschappelijke ladder?

Naast deze enquête is er in 2014 een vignetstudie gedaan voor de relatie tussen persoonskapitaal en  kansen op de arbeidsmarkt en zijn er interviews gehouden met kenners van de Nederlandse elite. 

Het databestand VIN2014 is via DANS verkrijgbaar.

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek: Enquête

Verzamelmethode:

2019: mixed mode: eerst online vragenlijst, bij nonrespons schriftelijke of telefonische vragenlijst of face-to-face

2014: mixed mode: eerst online vragenlijst, bij nonrespons schriftelijke of telefonische vragenlijst; aparte schriftelijke vragenlijst voor mannen en vrouwen

Steekproefeenheid: Persoon

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) / Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie: 2014 en 2019

Netto respons (aantallen)

Netto respons (percentage)

online

schriftelijk

telefonisch/
face-to-face

online

schriftelijk

telefonisch/
face-to-face

2014

1.723

1.229

49

58

41

1

2019

4.722

2.074

53

69

30

1