Burgerperspectieven 2020 |1

Burgerperspectieven 2020 | 1

Auteurs: Paul Dekker en Josje den Ridder
ISBN:  978 90 377 0942 1

Dit rapport is eind februari inhoudelijk afgerond op basis van in januari en medio februari verzamelde data. Aan de coronacrisis in de publieke opinie na eind februari wordt dan ook geen aandacht besteed. Daarop wordt wel ingegaan in de eind juni te verschijnen Burgerperspectieven.

De belangrijkste uitkomsten over het eerste kwartaal zijn:

  • Tot in februari weinig beweging in de publieke stemming
  • Vertrouwen in Nederland: hoog en vaak nog stijgend
  • Zorg en klimaat hoog op politieke agenda; woningtekort stijger
  • Jong en oud verschillen soms sterk van mening, maar geen tweedeling
  • Grootste tegenstelling tussen arm en rijk

Thema: Nederland en de wereld

  • Terughoudendheid over de inzet van Nederland in het buitenland
  • Meer steun voor de EU na de eurocrisis, geen steun voor Nexit
  • Meer verdeeldheid over het klimaat

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008|1 – 2020|1
Eurobarometers
European Social Survey (ESS)