Continu onderzoek burgerperspectieven (COB)

Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven heeft als doel een beeld te geven van de veranderingen en constanten in de persoonlijke, politieke en maatschappelijke opvattingen van de burgers. Voor dit onderzoek wordt elk kwartaal een peiling gehouden onder leden van het SAMR panel. In het vierde kwartaal wordt een aanvullend panelonderzoek onder deelnemers aan eerdere peilingen gehouden. Vanaf 2018-4 wordt de steekproef aangevuld met een extra steekproef onder jongeren.

Daarnaast zijn er focusgroepen (aanvankelijk elk kwartaal; vanaf 2013 in de even kwartalen) en telefonische vervolginterviews (vanaf 2013 in de oneven kwartalen) om te praten over de toestand in het land, enkele enquêtevragen te behandelen en een of meer thema's uit te diepen.Op grond van de peiling en het kwalitatieve onderzoek worden sinds 2008 kwartaalrapporten uitgebracht. Jaarlijks verschijnt een verdiepende studie.

Het COB is een project van de SCP-onderzoeksprogramma Waarden en zingeving. Zie ook de  beschrijving van de monitor COB.

De data van het COB zijn na twee jaar beschikbaar via DANS Easy.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek: Enquête

Verzamelmethode: Telefonische voorselectie: Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI); hoofdonderzoek mixed mode: schriftelijke of online vragenlijst (CAPI/PAPI)

Steekproefeenheid: Persoon

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie en looptijd: Elk kwartaal, vanaf 2008/1

Respons:

Respons Continu onderzoek burgerperspectieven
Periode Netto respons (aantallen) Netto respons (percentage)

2020/1   

1147 17%
2019/4 1207 19%
2019/3 1301 22%
2019/2 1283 22%
2019/1 1301 22%
2018/4 1226 19%
2018/3 1166 24%
2018/2 1169 22%
2018/1 1171 22%
2017/4 1146 22%
2017/3 1179 22%
2017/2 1184 26%
2017/1 1189 30%
2016/4 1189 30%
2016/3 1218 28%
2016/2 1183 26%
2016/1 1200 18%