Continu onderzoek burgerperspectieven (COB)

Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven heeft als doel een beeld te geven van de veranderingen en constanten in de persoonlijke, politieke en maatschappelijke opvattingen van de burgers. Voor dit onderzoek wordt elk kwartaal een peiling gehouden. In het vierde kwartaal wordt een aanvullend panelonderzoek onder deelnemers aan eerdere peilingen gehouden.
Tot het tweede kwartaal 2020 is de peiling gehouden onder leden van het SAMR panel. In het tweede kwartaal van 2020 is het COB gehouden onder leden van het LISS panel (COB-LISS) en onder leden van het SAMR panel (parallelmeting). Vanaf het derde kwartaal van 2020-3 zal het COB alleen gehouden worden onder het LISS panel.

Daarnaast zijn er focusgroepen (aanvankelijk elk kwartaal; vanaf 2013 in de even kwartalen) en telefonische vervolginterviews (vanaf 2013 in de oneven kwartalen) om te praten over de toestand in het land, enkele enquêtevragen te behandelen en een of meer thema's uit te diepen. Op grond van de peiling en het kwalitatieve onderzoek worden sinds 2008 kwartaalrapporten uitgebracht. Jaarlijks verschijnt een verdiepende studie.

De data van het COB (t/m het tweede kwartaal van 2020) zijn na twee jaar beschikbaar via DANS Easy. De data van het COB verzameld via het LISS Panel (vanaf het tweede kwartaal van 2020) worden beschikbaar gesteld via het LISS Data Archive.

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek: Enquête

Verzamelmethode: SAMR panel: Telefonische voorselectie: Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI); hoofdonderzoek mixed mode: schriftelijke of online vragenlijst (CAPI/PAPI).
LISS panel: online vragenlijst

Steekproefeenheid: Persoon

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Respons Continu onderzoek burgerperspectieven

Periode

Netto respons (aantallen)

Netto respons (percentage)

2021/4 1201 71%
2021/2 1309 75%

2020/4

1319

78%

2020/3

2207

75%

2020/2 (LISS)

1192

77%

2020/2 (SAMR)

1330

21%

2020/1   

1147

17%

2019/4

1207

19%

2019/3

1301

22%

2019/2

1283

22%

2019/1

1301

22%

2018/4

1226

19%

2018/3

1166

24%

2018/2

1169

22%

2018/1

1171

22%

2017/4

1146

22%

2017/3

1179

22%

2017/2

1184

26%

2017/1

1189

30%

2016/4

1189

30%

2016/3

1218

28%

2016/2

1183

26%

2016/1

1200

18%