De rol van werkgevers bij arbeidsvoorwaarden van werknemers in verschillende sectoren

Er bestaan behoorlijke verschillen in de arbeidsvoorwaarden van groepen werknemers, bijvoorbeeld tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. Die verschillen leiden tot sociale ongelijkheid. Daarom doet het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het project De rol van werkgevers bij arbeidsvoorwaarden van werknemers in verschillende sectoren onderzoek naar opvattingen en verwachtingen van werkgevers over werknemers en arbeidsvoorwaarden in sectoren waar een tekort is aan werknemers.

Onderzoek in drie delen 

Mannen werken vaak fulltime, terwijl vrouwen die werken in sectoren als de gezondheidszorg en kinderopvang vaak of zelfs alleen maar deeltijdbanen aangeboden krijgen. Het SCP wil weten hoe dat komt. Mensen met een migratieachtergrond krijgen vaker een flexibel contract dan mensen zonder migratieachtergrond. Ook hiernaar doet het SCP onderzoek in dit project. Verder gaat het onderzoek over wat werkgevers doen om personeelstekorten te verkleinen: bieden zij bijvoorbeeld vaker vaste contracten of betaald verlof aan? 

Het onderzoek bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een analyse van arbeidsvoorwaarden van recente vacatures op vacaturewebsites. Het tweede deelonderzoek en hun arbeidsvoorwaarden bestaat uit een analyse naar kenmerken van werknemers in verschillende sectoren. Dat wordt gedaan op basis van gegevens van het SCP en CBS. De uitkomsten van de eerste twee onderzoeken vormen de input voor het derde deel: interviews met werkgevers in verschillende sectoren. Die interviews zijn bedoeld om beter te begrijpen hoe werkgevers hun werknemers werven en selecteren, welke arbeidsvoorwaarden ze daarbij wel of niet aanbieden, ook om tekorten te verminderen.  

Dit levert het op 

Het project zorgt voor meer inzicht in de motieven en verwachtingen van werkgevers over hun werknemers en arbeidsvoorwaarden. Ook biedt het onderzoek handelingsperspectieven voor werkgevers en beleidsmakers over hoe zij arbeidsparticipatie kunnen vergroten. Zo kunnen personeelstekorten verminderen en kan het project bijdragen aan meer werk- en inkomenszekerheid voor werknemers.

Meer informatie 

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Ans Merens

Dit project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid.