Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen in de Nederlandse maatschappij? Dat onderzoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het programma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid. Het SCP onderzoekt wat wel werkt, wat niet werkt, en waarom.

Doel van het programma 

In dit programma onderzoekt het SCP hoe kansengelijkheid eruitziet in Nederland, wat dit betekent voor het leven van mensen en de samenleving, en wat we hieraan kunnen doen. Ook levert dit programma kennis op hoe we In Nederland ervoor kunnen zorgen dat iedereen zijn talenten ontwikkelt en benut, en daarbij passende hulp kan krijgen. En hoe mensen werken, zorgen, leren en andere activiteiten goed kunnen combineren. Niet alleen in de eerste fase van het leven, maar tijdens het hele leven van mensen. En niet alleen nu, maar ook voor mensen in de toekomst. 

Thema’s die het SCP onder andere onderzoekt, zijn welke drempels mensen ervaren om hun talenten te ontwikkelen, welke oorzaken kansenongelijkheid heeft en welke rol de arbeidsmarkt, het onderwijs en informele zorg zoals mantelzorg daarbij spelen. 

Wat levert het op?  

Het onderzoek maakt duidelijk hoe het komt dat er verschillen zijn in de talentontwikkeling van mensen en hun toegang tot ondersteuning. Ook laat het zien welke drijfveren Nederlanders hebben om wel of niet mee te doen, en wat dat betekent voor de samenleving. De kennis die dit programma oplevert, geeft beleidsmakers handvatten om effectief beleid te maken dat ervoor zorgt dat iedereen kan meedoen in de Nederlandse maatschappij. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit programma? Neem dan contact op met programmaleider Martin Olsthoorn of bekijk hier een overzicht van alle medewerkers van dit programma.

De meerjarige onderzoeksagenda van dit programma is opgenomen in het Meerjarenplan van het SCP. En in het jaarplan van het SCP vindt u een overzicht van alle projecten en activiteiten van dit programma dit jaar.

Wij zijn bezig met het toevoegen van informatie over onze lopende projecten op deze pagina. Een volledig overzicht van alle projecten binnen dit programma is te vinden in het actuele jaarplan van het SCP.