Een leven lang ontwikkelen in de derde levensfase

Na de jeugd en volwassenheid volgt de ‘derde levensfase’; de fase vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Maar de inrichting van de Nederlandse samenleving biedt nog weinig kansen in de derde levensfase. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoekt in het project Leven lang ontwikkelen in de derde levensfase hoe persoonlijke ontwikkeling in de derde levensfase kan worden bevorderd, en hoe de kansenongelijkheid en sociale uitsluiting onder ouderen kan worden verkleind.

Persoonlijke ontwikkeling en participatie 

Mensen in de derde levensfase hebben nog steeds behoefte aan persoonlijke ontwikkeling. Denk aan zingen in een koor, vrijwilligerswerk en samen naar een museum gaan. Niet alleen blijven mensen zich daardoor ontwikkelen, ze blijven zo ook actief en gaan eenzaamheid tegen. Het SCP brengt in dit project in kaart hoe de ontwikkeling van vaardigheden en hulpbronnen van mensen na pensionering bijdragen aan hun participatie en welbevinden in het latere leven. Daarnaast voert het SCP gesprekken met ouderen, professionals en beleidsmakers om te kijken hoe de resultaten vertaald kunnen worden naar de praktijk.

“Gelukkig ouder worden is naast gezond ouder worden ook zinvol ouder worden.”  - Projectleider Crétien van Campen

Dit levert het op 

Het project levert inzichten op in de opbrengsten van persoonlijke ontwikkeling in de derde levensfase. Deze kennis kunnen beleidsmakers gebruiken om de sociaal-culturele infrastructuur voor ouderen te verbeteren. Op die manier kan het welbevinden en de participatie van ouderen worden vergroot.  

Meer informatie 

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Crétien van Campen

Dit project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid.