Gescheidenheid, diversiteit en instituties

De Nederlandse samenleving bestaat uit verschillende groepen mensen. Welke groepen komen elkaar in het dagelijkse leven tegen, en welke juist niet? En welke invloed heeft de sociale omgeving op de manier waarop mensen in- en uitsluiting ervaren? Dat onderzoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het project Gescheidenheid, diversiteit en instituties

Gescheiden werelden 

Iemand die in armoede leeft, komt niet vaak met iemand in contact die veel geld heeft. Hun leef- en werkomgeving zijn daarvoor te verschillend. Deze ‘gescheiden werelden’ kunnen leiden tot vooroordelen en daardoor tot weinig begrip voor elkaar en weinig onderlinge solidariteit. Het SCP onderzoekt voor wie gescheidenheid, of juist diversiteit, samengaan met het ervaren van in- of uitsluiting. Hierbij kijkt het SCP vooral naar de werkomgeving.  

In het project gebruikt het SCP gegevens van het CBS over met wie mensen in Nederland contact hebben op het werk, op school en in hun familie. Die resultaten worden gecombineerd met gegevens uit enquêtes die het SCP afneemt. Ook worden interviews gehouden met 36 werknemers van verschillende organisaties. Deze groep bestaat uit mensen met- en zonder migratieachtergrond. Hoe werkt hun sociale omgeving door in hun gevoelens van in- of uitsluiting? 

"Wie zich in een meerderheidspositie bevindt, realiseert zich vaak niet hoe het is om tot een minderheid te behoren." - Projectleider Lotte Vermeij 

Dit levert het op 

Met de resultaten draagt het SCP kennis aan die gebruikt kan worden door de overheid bij het streven naar een meer inclusieve samenleving. Het onderzoek geeft inzicht in de gescheidenheid in Nederland op basis van welvaart en migratieachtergrond. Ook maakt het onderzoek duidelijk voor welke groepen gescheidenheid en diversiteit samengaan met het ervaren van uitsluiting. Daarnaast brengt het onderzoek in kaart welke rol instituties zoals arbeidsorganisaties spelen bij het in contact brengen van groepen mensen en het bevorderen van inclusie.  

Meer informatie 

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Lotte Vermeij

Dit project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma De diverse bevolking van Nederland: samenleven nu en in de toekomst.