De diverse bevolking van Nederland: samenleven nu en in de toekomst

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoekt in het programma De diverse bevolking van Nederland hoe we waardevol kunnen samenleven in een maatschappij die steeds meer divers wordt. Nederland vergrijst niet alleen, maar mensen verschillen ook in hun religie, migratieachtergrond, huidskleur, seksuele geaardheid, opleidingsniveau en inkomen.

Doel van het programma 

Het SCP onderzoekt in dit programma wat de invloed is van de veranderende bevolkingssamenstelling op de Nederlandse samenleving en het leven van mensen. Met deze kennis wil het SCP bijdragen aan de sociale samenhang en de solidariteit in de samenleving. Nu en in de toekomst.

Thema’s die het SCP onder andere onderzoekt, zijn de verschillen in opvattingen over vrijheid, migratie, individualiteit en solidariteit, en de bevolkingssamenstelling in 2050. Ook onderzoekt het SCP hoe de Nederlandse identiteit en cultuur zich ontwikkelen, en welke invloed diversiteit heeft op bijvoorbeeld de emancipatie van vrouwen. 

Wat levert het op? 

De uitkomsten van de onderzoeken laten de nieuwe mogelijkheden én de nieuwe uitdagingen zien die ontstaan in Nederland door de veranderingen in de bevolkingssamenstelling. De uitkomsten van dit programma bieden handvatten voor beleidsmakers bij het verbeteren van huidig beleid en het maken van nieuw beleid. Tegelijkertijd geven de uitkomsten inzicht in de effecten die een diverser wordende bevolking heeft op de inwoners van Nederland en op de samenleving.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit programma? Neem dan contact op met programmaleider Maroesjka Versantvoort of bekijk hier een overzicht van alle medewerkers van dit programma. 

De meerjarige onderzoeksagenda van dit programma is opgenomen in het Meerjarenplan van het SCP. En in het jaarplan van het SCP vindt u een overzicht van alle projecten en activiteiten van dit programma dit jaar. 

Wij zijn bezig met het toevoegen van informatie over onze lopende projecten op deze pagina. Een volledig overzicht van alle projecten binnen dit programma is te vinden in het actuele jaarplan van het SCP.

Onderzoeksprogramma De diverse bevolking van Nederland: samenleven nu en in de toekomst