Ondersteuning van mensen met multiproblematiek in de Participatiewet

Mensen in de bijstand hebben vaak meerdere problemen. De gemeente kan mensen in dat geval vanuit de Participatiewet helpen bij het vinden van een baan, maar vaak is er meer nodig. Zo hebben mensen bijvoorbeeld ook behoefte aan hulp bij hun gezondheid, schulden of huisvesting. Hoe kunnen deze problemen samen worden aangepakt? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoekt in het project Ondersteuning van mensen met multiproblematiek in de Participatiewet met welke problemen mensen allemaal te maken hebben en hoe zij beter geholpen kunnen worden.

Multiproblematiek in beeld

In dit project brengt het SCP eerst in kaart wat multiproblematiek is, en wat een integrale aanpak daarvan precies inhoudt. Daarna kijken de onderzoekers op basis van data welke problemen mensen in de bijstand allemaal hebben en wat gemeenten daaraan doen. Ook kijkt het SCP naar de keuzes die gemeenten maken en welke ondersteuning zij bieden aan mensen in de bijstand. Daarbij schetsen de onderzoekers een landelijk beeld en geven ze ook inzicht in de verschillen tussen gemeenten.

Dit levert het op

Het project levert inzicht op in de aard en omvang van multiproblematiek en hoe de dienstverlening van gemeenten daarop aansluit. Zo kan het SCP gemeenten en het rijk van kennis voorzien om mensen in de bijstand met problemen op meerdere vlakken beter te ondersteunen. Daarmee draagt het SCP bij aan het debat over de verbetering van de dienstverlening in het sociaal domein.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleiders Evelien Eggink en Patricia van Echtelt.

Dit project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Lokaal: het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat.