Kennisnotitie Armoede ramingen september 2022

Auteurs: Jean Marie Wildeboer Schut en Stella Hoff

In de Macro Economische Verkenningen (MEV) van 20 september 2022 publiceert het Centraal Planbureau (CPB), in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de nieuwe armoedecijfers voor de periode 2021 tot en met 2023. Het betreft cijfers die gaan over het totaal aantal personen en het aantal kinderen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft.