Verschuivende verantwoordelijkheden

Mantelzorgen voor een familielid, je huis verduurzamen, geld lenen om te studeren: het zijn voorbeelden waarvan de Nederlandse overheid vindt dat inwoners hier zelf een grote verantwoordelijkheid in hebben. Sinds de jaren tachtig is er een beweging gaande van verzorgingsstaat naar minder overheidsverantwoordelijkheid. Inwoners, de private sector en maatschappelijke organisaties moeten steeds meer verantwoordelijkheden oppakken. Kan en wil iedereen dat wel? Dat onderzoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het project Verschuivende verantwoordelijkheden.

Brede inventarisatie en verdiepend onderzoek

In dit project staan de visies van de overheid en inwoners op de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de overheid, inwoners, markt en het maatschappelijk middenveld centraal.  Welke rol moeten die actoren spelen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven, zoals het betaalbaar houden van de zorg en de transitie naar duurzame energie? 

Het SCP brengt deze visies in kaart en kijkt waar deze overeenkomen of juist van elkaar verschillen. Ook wordt onderzocht  of eventuele veranderingen in de overheidsvisie in de afgelopen tien jaar te herleiden zijn tot maatschappelijke veranderingen of economische omstandigheden. Hiervoor doet het SCP een brede inventarisatie naar de verschuiving van verantwoordelijkheden op verschillende maatschappelijke terreinen. Naar twee beleidsdossiers wordt extra verdiepend onderzoek gedaan: naar duurzame energieopwekking en een leven lang ontwikkelen.

Dit levert het op

Het project zorgt voor inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen de opvattingen van de overheid en inwoners van Nederland over de verdeling van verantwoordelijkheden. Daarmee worden handvatten geboden hoe maatschappelijke opgaven door verschillende actoren aangepakt kunnen worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Fieke Wagemans.

Dit project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen.