Arbeidsaanbodpanel (AAP)

Het arbeidsaanbodpanel is opgezet om allerlei aspecten van het arbeidsaanbod (werkenden, werkzoekenden en niet participerenden) in kaart te brengen in de loop van de tijd. Belangrijke thema's zijn arbeidsmobiliteit en zoekgedrag naar een baan.

Andere onderwerpen zijn arbeidsduur, meningen over arbeid, huidige baan en collega's. Het arbeidsaanbodpanel valt onder het project Aanbod van arbeid.

De bestanden van het arbeidsaanbodpanel zijn te verkrijgen via  DANS en via Remote Access van het CBS.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 16 t/m 66 jaar, (potentiële) beroepsbevolking; sinds 2004 ook scholieren en studenten

Soort onderzoek: longitudinale enquête

Verzamelmethode:

  • vanaf 2016 online vragenlijst voor werkenden in loondienst, zelfstandigen, niet-werkenden en scholieren
  • 2014 online vragenlijst voor werkenden, niet-werkenden en scholieren
  • 2012 online of schriftelijke vragenlijst voor werkenden en niet-werkenden en online vragenlijst voor scholieren
  • 2004 tot en met 2010 online of schriftelijke vragenlijst voor werkenden en niet-werkenden
  • 2000 en 2002 computerondersteunde mondelinge vragenlijst 
  • 1985 tot en met 1998 mondelinge vragenlijst

Steekproefeenheid: huishouden

Opdrachtgever: vanaf 2010 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) tot 2010 Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA)

Frequentie en looptijd: 1985 en vanaf 1986 elk even jaar