Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Onderzoeksbeschrijvingen SCP - Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Hieronder vindt u korte beschrijvingen van onderzoeken die in SCP-publicaties zijn gebruikt.

82 onderzoeksbeschrijvingen

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Sorteren op:
 1. Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek (AVO)

  Het AVO is een vierjaarlijks onderzoek om gegevens te verkrijgen over het gebruik van een groot aantal maatschappelijke en ...

 2. Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek vervolgonderzoek (AVO-vervolgonderzoek)

  Er zijn meerdere vervolgonderzoeken op het Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek (AVO).

 3. Acceptatie van homoseksualiteit (Homo)

  Het onderzoeksproject Acceptatie van homoseksualiteit beoogt een actueel inzicht te geven in de publieke opinie over ...

 4. Arbeidsaanbodpanel (AAP)

  Het arbeidsaanbodpanel is opgezet om allerlei aspecten van het arbeidsaanbod (werkenden, werkzoekenden en niet participerenden) ...

 5. Arbeidsvraagpanel (AVP)

  Met behulp van het Arbeidsvraagpanel worden in Nederland op uitgebreide schaal gegevens verzameld over de vraag naar arbeid door ...

 6. Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen (ASOUK)

  Het kabinet streefde in de periode 2007-2010 naar een halvering van het aantal kinderen dat om financiële redenen maatschappelijk ...

 7. Beeldvorming over minderheden (BOM)

  Voor de Rapportage Minderheden is het onderzoek Beeldvorming over minderheden (BOM) gehouden om inzicht te verkrijgen in de ...

 8. Belevingsonderzoek Caribisch Nederland (BCN)

  Het Belevingsonderzoek Caribisch Nederland is onderdeel van de evaluatie van de staatkundige verhouding die in 2010 is ...

 9. Betwiste informatie (BI)

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet onderzoek naar de coronascepsis in de maatschappij. Door middel van een enquête is ...

 10. Burgerfora en democratische vernieuwing (BDV)

  Het SCP heeft in samenwerking met het Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek gedaan naar de meningen van de Nederlandse ...

 11. Burgerperspectieven op duurzaamheid (BoD)

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit (PthU) onderzoek ...

 12. Continu onderzoek burgerperspectieven (COB)

  Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven heeft als doel een beeld te geven van de veranderingen en constanten in de ...