Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek vervolgonderzoek (AVO-vervolgonderzoek)

Het AVO is een vierjaarlijks onderzoek om gegevens te verkrijgen over het gebruik van een groot aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen door de Nederlandse bevolking. Het onderzoek richt zich zowel op meting van het gebruik van voorzieningen als op meting van een breed scala van kenmerken die een huishouden en de individuele personen binnen een huishouden karakteriseren.

De AVO-bestanden en de bijbehorende documentatie zijn te verkrijgen via DANS. Het AVO2007 is uitgevoerd in samenwerking met het CBS en via DANS beschikbaar (DOI: https://doi.org/10.17026/dans-zar-h4z6). Na 2007 is het AVO gestopt.

Vervolgonderzoeken op het AVO

AVO-vervolgonderzoek Cultuur

In 2009 is op basis van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) uit 2007 vervolgonderzoek over cultuur gehouden. Dit vervolgonderzoek, AVO-Cultuur 2009, bestaat uit drie modules. Documentatie en data zijn beschikbaar via DANS via onderstaande DOI's:

  1. ICT-gebruik voor cultuur (https://doi.org/10.17026/dans-zuu-hj8n)
  2. Amateuristische kunstbeoefening (https://doi.org/10.17026/dans-2ay-hb8h)
  3. Receptieve cultuurparticipatie (https://doi.org/10.17026/dans-xp5-u2v6)

AVO-vervolgonderzoek Gehandicapten

Na het Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoeken (AVO) van 1999 en 2003 is vervolgonderzoek uitgevoerd onder mensen met (langdurige) lichamelijke beperkingen. Het doel is aanvullende informatie te krijgen over onderwerpen als aanpassingen op de arbeidsplaats, extra kosten die mensen met gezondheidsproblemen maken, het gebruik van speciaal vervoer en de toegankelijkheid van openbare gebouwen.
Het bestand en documentatie van Gehandicapten 2000 is verkrijgbaar via DANS via de volgende DOI: https://doi.org/10.17026/dans-za2-6nvp.

AVO-vervolgonderzoek Non-respons

Het non-responsonderzoek is een vervolgonderzoek op het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) uit 1999. Met dit onderzoek wordt beoogd te achterhalen in welke mate non-respons leidt tot vertekening in de doelvariabelen (het gebruik van voorzieningen) en in hoeverre deze vertekening kan worden gecorrigeerd door weging naar achtergrondvariabelen.

AVO-vervolgonderzoek Sport

Als een vervolgonderzoek op het Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoek (AVO) van 2003 is in 2005 in het Nationaal Sportonderzoek informatie verzameld over het (niet) sporten en de drijfveren daarachter. Dit onderzoek biedt tevens de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in specifieke aspecten van sport, zoals sportuitrusting, sport tijdens vakanties, lichamelijke opvoeding en mediasport.
Het bestand en documentatie van AVO-vervolgonderzoek Sport 2003 is verkrijgbaar via DANS via de volgende DOI: https://doi.org/10.17026/dans-z39-g8u9.

AVO-vervolgonderzoek Zorgverlof

Zorgverlof 2000 is een vervolgonderzoek op het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) uit 1999 onder huishoudens die mogelijk in aanmerking komen voor zorgverlof. Het onderzoek is gehouden om inzicht te krijgen in de effecten van wetgeving inzake het verlenen van zorgverlof op wettelijke gronden.