Beeldvorming over minderheden (BOM)

Voor de Rapportage Minderheden is het onderzoek Beeldvorming over minderheden gehouden om inzicht te verkrijgen in de mening van de autochtone Nederlandse bevolking over etnische minderheden.

Het bestand en de bijbehorende documentatie zijn via DANS te verkrijgen onder studienummer P1691.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder

Soort onderzoek: enquĂȘte

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: GfK ScriptPanel

Steekproefmethode: steekproef uit panel

Verzamelmethode: schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: GfK PanelServices Benelux

Frequentie: eenmalig

Weging: naar geslacht x leeftijd, opleiding, werkzaamheid, inkomen, positie in huishouden en stedelijkheidsgraad

Veldwerkperiode: 24 april - 14 juni 2002

Steekproefomvang: 4515 personen

Respons: 3000 personen (66%), 3000 personen (66%)