Belevingsonderzoek Caribisch Nederland (BCN)

Het Belevingsonderzoek Caribisch Nederland is onderdeel van de evaluatie van de staatkundige verhouding die in 2010 is overeengekomen tussen de Nederlandse regering en de drie Openbare Lichamen van Caribisch Nederland (Saba, Sint Eustatius en Bonaire).

Het onderzoek in 2015 is uitgevoerd in opdracht van het SCP na eerdere onderzoeken in 2011, 2012 en 2013 in opdracht van de Rijksvertegenwoordiger. Er is gevraagd naar de beleving van de veranderingen op het gebied van de huidige en toekomstige situatie op het eiland, het functioneren van het onderwijs, de gezondheidszorg op het eiland, werk en sociale zekerheid, de veiligheid op het eiland, infrastructuur, overheid en bestuur, en de ontwikkeling in inkomen en koopkracht op het betreffende eiland.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: burgers van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) van18 jaar en ouder

Soort onderzoek: enquête

Entiteiten: personen

Verzamelmethode: telefonische enquête (vaste en mobiele nummers)

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: Curconsult

Frequentie: 2011, 2012, 2013, 2015

BCN 2015

Veldwerkperiode: april 2015

Respons: 749 personen (Bonaire: 401 personen; Sint Eustatius: 202 personen; Saba: 146 personen)