Betwiste informatie (BI)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet onderzoek naar de coronascepsis in de maatschappij. Door middel van een enquête is onderzocht hoe breed coronascepsis onder de Nederlandse bevolking leeft en welke mogelijke statistische verklaringen er voor coronascepsis zijn. 

Coronascepsis is geconceptualiseerd als de twijfel aan of afwijzing van de officiële informatie van de overheid over corona en de twijfel aan de goede intenties van de overheid met betrekking tot corona en coronamaatregelen. In de enquête wordt in kaart gebracht welke ideeën er onder mensen leven over corona en de rol van de overheid en (sociale) media. Daarbij is rekening gehouden met verschillende mate van scepsis (in twijfel trekken of volledig afwijzen) en de variatie van subonderwerpen. 

De survey maakt deel uit van een groter onderzoek. Naast de survey  is er ook onderzoek verricht van berichten in dagbladen en berichten op sociale media met verzameld via API’s van de platformen en met gebruik van kwantitatieve inhoudsanalyse. De resultaten uit de enquête zijn gebruikt voor het deelrapport ‘Coronascepsis in Nederland’.
 

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder

Soort onderzoek: Enquête

Steekproefeenheid: Persoon

Steekproefontwerp: Tweetrapssteekproef uit de doelpopulatie. In de eerste trap zijn gemeenten geselecteerd, met kansen evenredig aan het aantal inwoners (van 16 jaar of ouder in particuliere huishoudens). Vervolgens is in de tweede trap een vast, vooraf bepaald aantal personen binnen de getrokken gemeenten geselecteerd.

Verzamelmethode: CAWI

Respons: 2821 waarnemingen (38%)

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie: Eenmalig