Burgerfora en democratische vernieuwing (BDV)

Het SCP heeft in samenwerking met het Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek gedaan naar de meningen van de Nederlandse bevolking naar politiek en democratische vernieuwing zoals burgerfora en referenda. Het onderzoek is uitgevoerd onder leden van het LISS-panel (CentERdata).

De databestanden worden beschikbaar gesteld via de LISS data website.

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder

Soort onderzoek: Enquête

Verzamelmethode: Online vragenlijst

Steekproefeenheid: Persoon; Eén persoon per huishouden

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); Radboud Universiteit Nijmegen

Frequentie en looptijd: Eenmalig in 2021

Respons: 1.505 (71%)