Database publieke sector (DPS)

DPS is gebaseerd op een verzameling meso- en macrogegevens over prestaties van publieke voorzieningen en diverse netwerksectoren. De database bevat enkele duizenden tijdreeksen voor de periode van 1950 tot heden.

De reeksen zijn opgesplitst in 14 sectoren, waaronder het openbaar bestuur, politie en justitie, organen van de sociale zekerheid, onderwijs en zorg. De reeksen worden met regelmaat bijgewerkt aan de hand van CBS-statistieken, gegevens van ministeries en registraties bij verschillende instanties.

Doel

De gegevens worden door het SCP gebruikt bij analyses van voorzieningengebruik en kosten van publieke diensten voor verschillende publicaties waaronder De Sociale Staat van Nederland en het Trendrapport Quartaire Sector. De voornaamste publicatie waar DPS voor wordt gebruikt is het Memorandum Quartaire Sector ten behoeve van de kabinetsformateur.