Denkend aan Nederland (DAN)

Voor het Sociaal Cultureel Rapport 'Denkend aan Nederland' heeft het SCP door middel van een survey onderzoek gedaan naar Nederlandse identiteit: wat zijn de meest typerende kenmerken voor Nederland en welke factoren dragen bij aan het gevoel van verbondenheid met Nederland.

Het onderzoek is uitgevoerd door CenterData onder leden van het LISS panel. Vanwege de omvang van de vragenlijst is deze in twee delen afgenomen. De data zijn beschikbaar via CenterData.

Doelpopulatie: Personen van 16 jaar en ouder in Nederland

Soort onderzoek: EnquĂȘte

Verzamelmethode: Online vragenlijst

Steekproefeenheid: personen

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie en looptijd: Eenmalig in 2018

Respons:

Deel 1: Netto respons (aantallen) 5336, Netto respons (percentage) 80%

Deel 2: Netto respons (aantallen) 5222, Netto respons (percentage) 79%