Ervaren discriminatie (ErDis)

Om een representatief beeld te krijgen van ervaren discriminatie in Nederland is een enquête gehouden onder  groepen van verschillende herkomst (Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, Antilliaanse Nederlanders, mensen uit Midden- en Oost-Europese landen, autochtonen, overige niet-westerse allochtonen en overige westerse allochtonen). In 2013 waren ook Joden en LHTBers onderdeel van de doelpopulatie.

Doelpopulatie
doelgroepen naar herkomst (Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, Antilliaanse Nederlanders, mensen uit Midden- en Oost-Europese landen, autochtonen, overige niet-westerse allochtonen, overige westerse allochtonen).  Leeftijd 15 jaar en ouder.

Soort onderzoek
Enquête

Verzamelmethode
schriftelijke of online vragenlijst; vragenlijst in verschillende talen

Steekproefeenheid
personen

Opdrachtgever
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie en looptijd
Herhaald onderzoek

Respons

Netto respons (aantallen) Netto respons (percentage)
2013 11.497 28%
2018 8.536 24%