Evaluatie jeugdwet onder ouders EJOO

Doel van deze enquête was de ervaringen van ouders met de toegang tot en met de uitvoering van jeugdhulp in kaart te brengen. Deze ervaringen leverden informatie op over de werking van de Jeugdwet. Hiervoor werden ouders met een of meer kinderen in de jeugdhulp/jeugdzorg bevraagd over hun ervaringen met de jeugdhulp. Daarnaast zijn ook ouders van gezinnen benaderd die geen gebruik maken van jeugdhulp; dit om meer zicht te krijgen op (eventuele problemen met) de toegankelijkheid van jeugdhulp en met ervaringen met preventieve voorzieningen.

Doelpopulatie: Ouders van kinderen die op 1 juli 2016 jonger zijn dan 18 jaar en ouder dan anderhalf.

Soort onderzoek: Enquête

Steekproefeenheid: Huishouden

Verzamelmethode: Online vragenlijst

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en NIVEL

Frequentie: Eenmalig in 2017

Respons: 938 huishoudens (19%)