Geloof en Zingeving (GeZ)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een meetinstrument ontwikkeld waarin vragen worden gesteld naar hoe mensen in het leven staan, de ervaren kwaliteit van leven, en hoe mensen betekenis en zin geven aan het leven. 

Het meetinstrumentontwikkelingstraject bestond uit verschillende fases. Fase 1 bestond uit literatuuronderzoek en vertaling van een vragenlijst middels een TRAPD procedure. In fase 2 werden de concepten verder onderzocht door middel van focusgroepen. Daarna werd een nomologisch netwerk opgesteld en de vragenlijst samengesteld (fase3). Vervolgens werden de vragen cognitief getest en werd er een kwantitatieve pilot in het I&O Research Panel gehouden. De online vragenlijst werd ingevuld door 1029 personen, afkomstig uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (fase 4). Tenslotte volgde een beoordeling van de psychometrische eigenschappen van de vragenlijst en de finale selectie van de items (fase 5).