Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)

HBSC-Nederland is een landelijk  onderzoek naar gezondheid en welzijn van scholieren. Het  maakt deel uit van het grote internationale onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Dit 4-jaarlijkse onderzoek wordt sinds 1985/86 uitgevoerd en heeft tot doel een overzicht te geven van de leefsituatie en psychische gezondheid van scholieren van 11 tot en met 17 jaar.

Het HBSC-Nederland wil daarnaast ook sociale integratie, psychische gezondheid, risicogedrag en welbevinden van jongeren in Nederland in kaart brengen. De vaste HBSC-vragenlijst is daartoe uitgebreid met de Nederlandse versie van het Youth Self Report (ysr) een gevalideerde, internationaal geaccepteerde vragenlijst die inzage geeft in internaliserend en externaliserend probleemgedrag van tieners. Daarnaast zijn vragen over jeugdcultuur en maatschappelijke participatie opgenomen.

HBSC-Nederland is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Trimbos-instituut.