Homoseksualiteit en defensie (HED)

Om na te gaan hoe het staat met de acceptatie van homoseksueel en lesbisch personeel in de krijgsmacht laat het Ministerie van Defensie af en toe de houding van defensiepersoneel ten opzichte van homoseksualiteit peilen.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: personeel in krijgsdienst

Soort onderzoek: enquĂȘte

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: personeelsbestand van het ministerie van Defensie

Steekproefmethode: random selectie binnen de verschillende personeelsgroepen

Verzamelmethode: schriftelijke vragenlijst; de vragenlijst is in 2006 ook in 4 groepen klassikaal afgenomen

Opdrachtgever: ministerie van Defensie

Frequentie: onregelmatig

HED 2006

Veldwerk: ministerie van Defensie en het Sociaal en Cultureeel Planbureau (SCP)

Veldwerkperiode: januari-februari 2006

Steekproefomvang: 3983 personen; plus 4 groepen van in totaal 170 personen klassikaal

Respons: 1612 personen (41%); 170 personen in groepen

HED 1998

Veldwerk: IVA, beleidsonderzoek en advies, Universiteit Tilburg,

Veldwerkperiode: 1998

Steekproefomvang: 1407 personen

Respons: 970 personen (69%)

Beschikbaarheid: het bestand is via DANS te verkrijgen (studienummer P1695)