Kwaliteit van de publieke dienstverlening (KPD)

Doel van het onderzoek Kwaliteit van de publieke dienstverlening is het verkrijgen van inzicht in de mening van de burgers over de kwaliteit van de publieke sector (zorg, onderwijs, wonen, justitie en politie, gemeentelijke dienstverlening, arbeid en sociale zekerheid).

Vanuit deze sector zelf zijn er verschillende aanwijzingen dat de kwaliteit van de dienstverlening op het spel staat, bijvoorbeeld vanwege personeelstekorten. Met dit onderzoek wordt gepoogd te achterhalen of burgers een kwaliteitsverandering waarnemen in de publieke voorzieningen.

Kwaliteit van de publieke dienstverlening is de opvolger van het onderzoek Kwaliteit van de quartaire sector (KQS).

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder

Soort onderzoek: enquĂȘte

Steekproefeenheid: adres, persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: TNT-postafgiftepuntenbestand van Cendris

Steekproefmethode: tweetrapssteekproef: adres, persoon

Verzamelmethode: mixed mode: online vragenlijst (CAWI) of schriftelijke vragenlijst (PAPI)

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: TNS NIPO

Frequentie: incidenteel

Weging: naar leeftijd, geslacht, opleiding, regio en huishoudgrootte

Verslagperiode: algemene mening over de kwaliteit en veranderingen in de afgelopen vijf jaar; toegespitste mening na een concrete ervaring in het voorafgaande jaar

KPD 2010

Veldwerkperiode: 23 september 2010 tot en met 12 december 2010

Steekproefomvang: 11.052 personen

Respons: 3004 personen (27%), waarvan 33% CAWI en 67% PAPI