Kwaliteit van Werk (KvW)

In het kader van het onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland zijn gegevens verzameld onder werknemers in Nederland over veiligheid op het werk en de gevolgen van eventuele homonegatieve ervaringen voor de werkbeleving en prestaties op het werk.

De vragen richtten zich op de werkervaring (betrokkenheid bij de organisatie, relaties met collega’s en leidinggevenden, conflicten op het werk, tevredenheid met het werk, gezondheid) van homoseksuele en heteroseksuele werknemers.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: werknemers in Nederland van 20 jaar of ouder

Soort onderzoek: enquête, verrijkt met registergegevens van het CBS

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: polisadministratie van het UWV

Steekproefmethode: selectie op ingeschreven bij GBA op 12 september 2012; aselecte steekproef door het CBS

Verzamelmethode: keuze tussen papieren vragenlijst en internetvragenlijst

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: I&O Research

Frequentie: eenmalig

Weging: op basis van geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, burgerlijke staat, type huishouden, plaats in huishouden, bedrijfstak, grootteklasse bedrijf, stedelijkheid, provincie, G4 en loon

KvW 2012

Veldwerkperiode: 26 oktober 2012 tot en met 6 januari 2013

Steekproefomvang: 25.800 personen

Respons: 9793 personen (38%) waarvan 2875 via web (29%) en 6918 schriftelijk (71%); bij analyses wordt met 9792 cases gewerkt, omdat één case niet gewogen kan worden