Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren (LHBJ)

In het kader van het onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland is informatie verzameld over lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren. Gevraagd is naar hun ervaringen met hun seksuele voorkeur, coming-out, acceptatie en homo-negativiteit in hun omgeving, gezondheid en welbevinden. Voor controlegroepen is informatie verzameld over hun sociaal-demografische achtergrond, welzijn en gezondheid.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandse LHB jongeren van 16 tot en met 25 jaar. Daarnaast zijn er twee controlegroepen: heteroseksuele jongeren en bijna-heteroseksuele jongeren

Soort onderzoek: enquĂȘte

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: TNS-Nipo-base

Steekproefmethode: alle inzetbare personen van 16 tot en met 25 jaar uit de TNS-Nipobase zijn benaderd met een selectievraag

Verzamelmethode: online vragenlijst

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: TNS-Nipo

Frequentie: eenmalig

LHBJ 2013

Veldwerkperiode: 2 tot en met 15 december 2013

Steekproefomvang: 13.749 personen benaderd; na selectievraag 6711 personen over

Respons: 8052 personen (59%), waarvan 1015 personen in het onderzoek zijn meegenomen:140 personen uit de doelgroep en 701 personen uit de controlegroepen