Lokale Uitvoeringspraktijk Wmo (LUW)

In het kader van de evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) is een onderzoek gehouden onder Nederlandse gemeenten naar de uitvoering van de Wmo 2015 in de lokale praktijk. Hierbij zijn gegevens verzameld over gemeentelijk beleid en de ervaringen van gemeenten.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: alle (388) Nederlandse gemeenten

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: Nederlandse gemeenten

Entiteiten: gemeenten

Steekproefkader: alle gemeenten zijn benaderd

Steekproefmethode: nvt

Verzamelmethode: online vragenlijst

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: I&O Research

Frequentie: eenmalig

Berichtgever: (coördinerend) Wmo-beleidsmedewerker

Verslagperiode: 1 januari 2015 - eind juni 2017

LUW 2017

Veldwerkperiode: half april - eind juni 2017

Steekproefomvang: 388 gemeenten

Respons: 269 gemeenten (69%)