Progressiviteit en conservatisme 1970

Het onderzoek Progressiviteit en Conservatisme uit 1970 bevat vragen over meningen en attitudes ten opzichte van verschillende maatschappelijke onderwerpen. Een aantal vragen uit dit onderzoek is opgenomen in het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland.

Het bestand is te verkrijgen via DANS onder studienummer P0079.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 17 jaar en ouder

Soort onderzoek: enquĂȘte

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefmethode: enkelvoudige aselecte adressensteekproef

Verzamelmethode: mondelinge vragenlijst

Opdrachtgever: C.P. Middendorp

Veldwerk: Makrotest bv

Frequentie: eenmalig

Veldwerkperiode: 1970-1971

Respons: 1919 personen