Sociale en Culturele Ontwikkelingen (SCO)

Met dit onderzoek brengt het SCP verschillende aspecten van de sociale en culturele ontwikkelingen in Nederland in kaart. De enquête bevat vragen over de volgende thema’s: klimaat en duurzaamheid, samenleven, en democratie en politiek in Nederland.

De data zijn in augustus 2022 verzameld onder leden het LISS panel van Centerdata.

Doelpopulatie: Personen van 18 jaar of ouder die in Nederland wonen

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Verzamelmethode: Online vragenlijst in het LISS panel

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Respons: 3093 (73%)